Làn sóng Insurtech từ hành trình đi bộ đổi quà

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 05:05:50

Chỉ với vài thao tác đơn giản như tải ứng dụng, đăng nhập và đi bộ, người dùng có thể quy đổi từ số bước sang quà tặng, thông qua một sản phẩm công nghệ bảo hiểm hay còn gọi là Insurtech.

Chia sẻ Facebook