La vũ: Tập Cận Bình phải bắt Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng trước Đại hội 19

Chia sẻ Facebook
15/08/2016 09:58:07

Theo thông lệ, hằng năm vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, các quan chức cấp cao gồm cả đương nhiệm và về hưu thuộc ĐCSTQ sẽ đi đến Bắc Đới Hà thuộc tỉnh Hà Bắc, triển khai hội nghị kín. Theo các nguồn tin khác nhau nhận định, hội nghị Bắc Đới Hà năm 2016 đã được diễn ra.

7 Thường ủy Cục chính tri đương nhiệm: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Lưu Vân Sơn, Vương Kỳ Sơn, Trương Cao Lệ theo thứ tự từ trái sang

Tập Cận Bình nhất định phải bắt Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng

Ngày 29/7, giới truyền thông đưa tin, Bắc Đới Hà thiết quân luật toàn diện. Sau ngày 30/7, bảy vị Thường ủy cục chính trị Trung Quốc đã công khai vắng mạt 6 ngày liên tục. Giới quan sát suy đoán, hội nghị Bắc Đới Hà đã được triển khai.


Tạp chí “Tranh Minh” của Hồng Kông trích dẫn lại thông tri trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, 6 chủ đề có thể được đặt lên trên bàn họp của Bắc Đới Hà năm nay, bao gồm:

Mức độ chắc chắn trong chính sách của ông Tập Cận Bình Đổi mới cơ cấu trong nội bộ chính quyền Thảm họa kinh tế tiềm ẩn Cải cách quân đội Cuộc chiến chống tham nhũng Kiểm tra chính sách ngoại giao

Ông La Vũ cho rằng, những cán bộ lão thành đã nghỉ hưu thường hay mượn hội nghị Bắc Đới Hà để can dự hướng đi chính trị của quốc gia, nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi.


La Vũ: “ Hội nghị Bắc Đới Hà dưới thời của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, chính là một sân chơi của một ông già tham gia vào chính sự. Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã không ngừng làm suy yếu ảnh hưởng của Giang Trạch Dân, những người già tham gia vào chính sự trên cơ bản đã không khởi được tác dụng gì nữa “.

Nhưng mà trang Nhật báo Đông phương của Hồng Kông cho rằng, chính quyền cộng sản Trung Quốc lên kế hoạch năm 2017 bắt đầu một nhiệm kỳ mới, rất nhiều khả năng vấn đề liên quan đến tuyển chọn nhân sự sẽ được thảo luận tại hội nghị Bắc Đới Hà.

Dựa theo thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thường ủy 68 tuổi sẽ phải nghỉ hưu, trong số 7 Thường ủy đang nhiệm chức, ngoài ông Lý Khắc Cường và Tập Cận Bình, 5 người khác đều phải giải nhiệm vào năm 2017.


La Vũ chia sẻ: “ Đại hội lần thứ 19 sắp tới, những Thường ủy cản trở ông Tập toàn bộ đều rớt đài. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ đảm nhiệm chức vụ Thường ủy Ủy viên cục Chính trị mới? Ông ấy không lo sợ rằng bản thân không đảm đương nổi sao? ” – Nên biết vấn đề ông Tập Cận Bình có thể chủ đạo bố cục nhân sự mới hay không vẫn còn chưa ngã ngũ.

La Vũ cho rằng, không thể coi nhẹ điều này, phe cánh phản đối Tập Cận Bình còn có không gian hoạt động nhất định. Ông cũng cho rằng, hội nghị Bắc Đới Hà lần này vốn không phải nhân tố quyết định, điều then chốt là giải quyết vấn đề khó khăn nhất ở Thượng Hải hay không.

Tăng Khánh Hồng (phải) và Tập Cận Bình (trái).


La Vũ chia sẻ: “ Thế lực phản đối Tập Cận Bình vẫn còn rất lớn mạnh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng vẫn còn chưa rớt đài, vậy nên Liên minh lật đổ Tập Cận Bình vẫn có chỗ dựa. Ông Tập Cận Bình cần phải bắt giữ Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng. Bây giờ hai bên đang đánh cuộc trong những bước sống còn sau cùng “.

Bãi bỏ Thường ủy Cục Chính trị, thực thi thể chế tổng thống

Trước hội nghị Bắc Đới Hà, nhiều giới truyền thông Trung Quốc đại lục và học giả bên trong thể chế nhận định Trung Quốc có thể cân nhắc bãi bỏ Thường ủy Cục Chính trị, thực thi “thể chế tổng thống”.

Nhưng ý muốn thật sự của Tập Cận Bình là gì, cần phải đợi đến quyết định cuối cùng của ông ấy, người bên ngoài có thể nhìn rõ được.


La Vũ: “ Là phát triển hướng theo dân chủ, hay là phát triển hướng theo chuyên chế độc tài, điều này bây giờ vẫn chưa nhìn ra được. nhưng mà tôi cảm thấy Tập Cận Bình sẽ không phát triển theo hướng độc tài chuyên chế, bởi như thế bản thân ông ấy không có tiền đồ, Trung Quốc cũng không có tương lai “.


Ông Dương Quang, nhân sĩ bình luận vấn đề Trung Quốc thì bày tỏ với giới truyền thông: “ Tập Cận Bình nếu như có thể từ bản chất mà nhận thức rõ sự giả dối và phản nhân tính của “chủ nghĩa cộng sản”, có thể học theo Boris Yeltsin  và  Mikhail Sergeyevich Gorbachev, từ đó mà giải thể đảng cộng sản Trung Quốc, mới thật sự là phúc của người dân Trung Quốc” .


Dịch từ NTDTV

Chia sẻ Facebook
loading...