Kỹ sư Việt để lại bình oxy, cứu bạn hấp hối trên đỉnh Everest

Chia sẻ Facebook
08/06/2019 15:00:58

Chinh phục "nóc nhà thế giới" không phải chuyện dễ dàng. Dù vậy, Khải Nguyễn đã tạm gác lại giấc mơ đó sau lưng để cứu lấy đồng đội của mình trong hành trình khám phá vừa qua.

08/06/2019 14:23

Chia sẻ Facebook