Kỷ luật 2 sỹ quan để cấp dưới bắn người

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:30:45

Chỉ huy trưởng Biên phòng An Giang và Đồn trưởng đồn Biên phòng Bình Hiệp bị kỷ luật vì để cấp dưới bắn người.

Chia sẻ Facebook