Kỳ lạ, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội trả lời công văn trong... tương lai

Chia sẻ Facebook
13/02/2019 11:27:53

Ngay ngày làm việc thứ hai trong năm mới Kỷ Hợi, Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đăng tải văn bản trả lời của Sở này về việc tổ chức kỳ thi 'Olympic Toán học khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)' năm 2019 (do Công ty cổ phần KinderWorld Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội tổ chức).


Trong Thông báo số 449/SGDĐT-GDPT về việc tổ chức kỳ thi ' Olympic Toán học khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)' năm 2019 đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT Thành phố Hà Nội ngày 12/02/2019, Sở GDĐT đã gửi thông báo này tới các Trưởng phỏng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.

Đáng chú ý là trong Thông báo do Giám đốc Sở GDĐT Chử Xuân Dũng ký ban hành ngày 31/01/2019 có phần nội dung: 'Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội nhận được Công văn số 1401/KW ngày 14/02/2019 của Công ty cổ phần KinderWorld Việt Nam - chi nhánh Hà Nội tổ chức kỳ thi 'Olympic Toán học khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)' năm 2019 tại Hà Nội'. Nhưng hôm nay mới là ngày 12/02/2019, nghĩa là Sở này đã trả lời một công văn mà trong tương lai mới được chuyển tới Sở.


Công văn đăng tải trên trang web của Sở GDĐT Hà Nội hôm 12/02

Cũng theo nội dung thông báo này, Công ty cổ phần KinderWorld Việt Nam - chi nhánh Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch, liên hệ với các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội để thông tin về kỳ thi; tiến hành tổ chức kỳ thi 'Olympic Toán học khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)' năm 2019 theo đúng nội dung và các quy định của Học viện Hwa Chong, 'Singappore'.

Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã thông tin về kỳ thi đến học sinh các trường THCS để học sinh có thể đăng ký tham dự. Sau khi kết thúc kỳ thi, Công ty cổ phần KinderWorld Việt Nam phải thông báo kết quả tổ chức kỳ thi về Sở trong vòng 15 ngày.


Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: [email protected] kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Chia sẻ Facebook
loading...