Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ: Tập trung chất vấn Sở Công Thương

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:43:58

Ngày 11/7, kỳ họp thứ 13 HĐND khóa 9 thành phố Cần Thơ tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Phiên họp tập trung chất vấn Sở Công Thương về nhiều vấn đề nóng.

Chia sẻ Facebook