Kinh ngạc khám phá hàng chục ngôi sao Beta Cephei mới

Chia sẻ Facebook
27/09/2019 16:05:24

Sử dụng Kính thiên văn cực nhỏ Kilodegree (KELT), các nhà thiên văn học đã phát hiện 113 ngôi sao Beta Cephei (Cep) mới trong thiên hà Milky Way.


Được biết, ngôi sao Beta Cephei là những ngôi sao biến thiên lớn, không siêu sáng thuộc loại quang phổ O hoặc B, có vận tốc hướng tâm cao.

Các quan sát cho thấy hầu hết các ngôi sao thuộc lớp này thuộc loại B nhiều hơn, với khối lượng dao động từ 8,0 đến 17 lần khối lượng mặt trời, được đặc trưng bởi các xung tần số tương đối cao (thường từ hai đến bảy giờ).

Nguồn ảnh: Space.


Những nghiên cứu như vậy có thể rất quan trọng trong việc nâng cao kiến thức về sự tiến hóa và cấu trúc của các ngôi sao lớn . Tuy nhiên, do danh sách các ngôi sao Beta Cephei đã biết vẫn còn tương đối ít, nên bất kỳ phát hiện mới nào về một ngôi sao thuộc lớp này đều có tầm quan trọng cao đối với các nhà thiên văn học.

Một nhóm các nhà nghiên cứu do Jonathan Labadie-Bartz của Đại học São Paulo, Brazil dẫn đầu báo cáo về việc tìm thấy hàng trăm ngôi sao mới thuộc loại này. Cụ thể, họ đã xác định được 113 ngôi sao Beta Cephei mới.

"Chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm bằng cách thực hiện phân tích tần số trên các đường cong ánh sáng quang học của các sao loại O và B”.

Chia sẻ Facebook
loading...