Kim Jong-un trở thành nguyên thủ Triều Tiên trong hiến pháp mới

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:27:21

Hiến pháp mới được Triều Tiên công bố khẳng định lãnh đạo Kim Jong-un là người đại diện quốc gia trong các hoạt động ngoại giao.

Chia sẻ Facebook