Kim Jong Un chính thức là nguyên thủ Triều Tiên

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:32:16

Bản hiến pháp mới vừa được Triều Tiên công bố khẳng định, nhà lãnh đạo Kim Jong Un là người đại diện quốc gia trong các hoạt động ngoại giao của nước này.

Chia sẻ Facebook