Kiểu quần này từng là "nỗi ô nhục nhân loại" nhưng vẫn lắm mỹ nữ Việt...

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:43:44
Chia sẻ Facebook