Kiên Giang: Cần tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

Chia sẻ Facebook
19/07/2019 11:10:36

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về một số kiến nghị bổ sung tại Văn bản số 860/UBND-TH ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại Văn bản số 739/TTg-CN ngày 08/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc và lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Tuy nhiên, do Luật Quy hoạch 2017 không quy định và Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được thông qua nên việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là chưa đủ căn cứ.

Để định hướng phát triển không gian đảo Phú Quốc trong giai đoạn tới, tạo tiền đề cho Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Kiên Giang cần tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo ý kiến đồng ý về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 739/TTg-CN ngày 08/6/2018.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Huyền Trang

Chia sẻ Facebook
loading...