Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:17:39

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn viễn thông Trung Hưng Lý Tự Học và lãnh đạo Tập đoàn công nghệ Datatang.

Chia sẻ Facebook