KHP: Thủy điện Sông Chò chuyển sang hợp tác đầu tư với HT Phú Gia

Chia sẻ Facebook
09/07/2016 09:10:07

HĐQT của CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) đã thông qua việc CTCP Thủy điện Sông Chò (SCC) ngừng hợp tác với nhà đầu tư (NĐT) cũ và hợp tác với CTCP HT Phú Gia và nhóm NĐT khác để thực hiện dự án thủy điện Sông Chò 2.

KHP: Tăng vốn điều lệ Thủy điện Sông Chò lên 60 tỷ, sở hữu tối đa 25%

Cụ thể, SCC sẽ dừng hợp tác với ông Vi Việt Dũng và nhóm nhà đầu tư liên quan. Và SCC sẽ hợp tác với nhà đầu tư mới là CTCP HT Phú Gia và nhóm nhà đầu tư có liên quan do ông Bùi Văn Dục làm đại diện, với điều kiện 2 NĐT trên phải cam kết mua lại toàn bộ số cổ phần của các cổ đông SCC chưa góp đủ với mệnh giá 10,000 đồng/cp, thực hiện nộp tiền lần 1 là 10 tỷ đồng và số còn lại theo tiến độ dự án. KHP sẽ vẫn giữ nguyên số cổ phần hiện có tại SCC.

Bên cạnh đó, HĐQT của KHP cũng thống nhất cho SCC tổ chức ĐHĐCĐ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền góp vốn đợt 1, đồng thời nâng số lượng thành viên HĐQT của SCC từ 3 người lên 5 người, miễn nhiệm thành viên HĐQT và kế toán trưởng là cán bộ của CTCP Đầu Tư & Xây dựng VNECO9, và để CTCP HT Phú Gia cử cán bộ thay thế.

Được biết, giữa tháng 1/2016, HĐQT của KHP đã thống nhất nâng vốn điều lệ của SCC lên 60 tỷ đồng và sẽ căn cứ tình hình thực tế để giữ nguyên phần vốn góp của KHP (gần 10 tỷ đồng, tương đương 16.6% vốn điều lệ) hoặc góp vốn thêm cùng các cổ đông khác để tăng sở hữu tối đa lên 25%.

Chia sẻ Facebook
loading...