Không thu hồi 1.500 tỉ tạm ứng cho siêu dự án chống ngập

26/09/2018 11:42:14

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP.HCM cho rằng khuyến cáo của Tư vấn giám sát hợp đồng là không có cơ sở.

Ngoài ra, việc tạm ứng trên cũng được các bộ Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, các sở ban ngành TP hướng dẫn, đồng thuận. Đoàn kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán trong tháng 3-2018 không kết luận việc tạm ứng trên vi phạm pháp luật và cũng không để nghị thu hồi số tiền trên.

Bên cạnh đó, về cơ chế phối hợp giải ngân, Trung tâm chống ngập TP khẳng định Trung tâm là cơ quan có thẩm quyền thay mặt UBND TP.HCM chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận về khối lượng, chất lượng, giá trị, định mức, đơn giá, dự toán các công việc, công trình khi nhà đầu tư có khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu.

Được biết hiện dự án đã tạm dừng hơn bốn tháng vì TVGSHĐ của dự án tuy ký xác nhận giá trị hoàn thành nhưng trong văn bản xác nhận thường kèm theo các ý kiến và khuyến cáo thiếu cơ sở như: quan ngại dự án có hiệu quả?, vượt mức đầu tư không?. TVGSHĐ cũng nêu quan điểm Trung Nam Group dùng thép TQ thay vì thép từ các nước G7, điều này có khả năng làm tăng chi phí duy tu, bảo dưỡng.

Bác bỏ những quan điểm này, Trung Nam Group cho rằng theo hợp đồng BT (Điều 10), UBND TP ký với nhà đầu tư không có điều khoản hay ràng buộc nào là thép sử dụng cửa van phải là thép G7, châu Âu, Mỹ, Nhật hay TQ. Việc sử dụng thép Trung Quốc, nhà đầu tư khẳng định việc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiêu chuẩn và việc tăng chi phí duy tu, bảo dưỡng là không có cơ sở khoa học, dự án cũng không đội vốn như TVGSHĐ đã nêu trong khuyến cáo.

Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được UBND TP.HCM ký kết với Trung Nam Group theo hình thức BT, có kinh phí hơn 9.926 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng (tháng 6-2019). Tới nay dự án đã hoàn thành 72% khối lượng. 
loading...