Không thể bẻ khóa iPhone, FBI lại phải "cầu cứu" Apple

Chia sẻ Facebook
09/01/2020 14:08:59

Trong quá khứ, Apple và FBI đã từng tranh cãi gay gắt trong việc mở khóa iPhone.

Chia sẻ Facebook