Không được đóng bảo hiểm, giáo viên huyện Mỹ Đức mất cơ hội được xét tuyển

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:36:09

Hơn 300 giáo viên hợp đồng tại huyện Mỹ Đức không một ai có đủ điều kiện xét tuyển viên chức giáo dục vì không được Huyện và nhà trường đóng bảo hiểm xã hội.

Chia sẻ Facebook