Khánh Hòa: Công bố phê duyệt phát triển đô thị huyện Vạn Ninh

15/11/2018 12:55:59

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị huyện Vạn Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, đô thị huyện Vạn Ninh có 4 khu vực gồm: Đô thị trung tâm Vạn Giã, đô thị vệ tinh Đại Lãnh, đô thị Hòn Gốm - Tu Bông và đô thị hỗ trợ Vạn Hưng - Xuân Sơn với diện tích khoảng 2.334ha, quy mô dân số khoảng 88.684 người vào năm 2020. Dự kiến đến 2030, diện tích đất cho đô thị khoảng 3.900ha với quy mô dân số khoảng 168.000 người.

11:37 | 15/11/2018


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị huyện Vạn Ninh.

VINAMILK ƯU ĐÃI ĐẾN 23%. Nhập mã SUAKEM04 tặng 6% cho đơn hàng từ 430K

Theo đó, để phát triển đô thị huyện Vạn Ninh vốn đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngoài ngân sách 4.900 tỷ đồng và vốn ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của đô thị Vạn Ninh loại IV thuộc tỉnh, được điều chỉnh theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, tháng 6/2018 Tỉnh ủy Khánh Hòa ra Quyết định số 682-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong do đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Phạm Trung

Email