Khám phá sửng sốt về cụm sao hình cầu cổ của vũ trụ

16/04/2018 08:14:24

Các nhà thiên văn học sử dụng Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA để đo chính xác khoảng cách đến một trong những vật thể lâu đời nhất trong vũ trụ, một bộ sưu tập các cụm sao hình cầu.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh Cụm sao NGC 4755 - Rương kho báu của Herschel

Tin tài trợ

This is The Best Place to Find a Boyfriend in Europe or America Safedate x .rc-w-94626.rc-p-pt, .rc-w-94626.rc-p-pt > div { padding: 0; margin: 0; position: relative; cursor: pointer; } .rc-w-94626.rc-p-pt > div { list-style-type: none; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item { position: relative; overflow: hidden; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item { display: block; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item-wrapper { position: relative; margin: 3px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-row > div { vertical-align: top; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-cta { text-decoration: none; display: block; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-cta:hover { text-decoration: none; display: block; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-cta:hover .rc-headline { text-decoration: underline; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo { width: 100%; height: 150px; background-position: center center; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; position: relative; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-container{ position: relative; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video { display: block !important; position: absolute; line-height: 0; border-width: 0px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video img { border-width: 0px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video { fill: rgba(96, 96, 96, .85); stroke: #fff; stroke-width: 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item-wrapper:hover .rc-fc-video .rc-fc-icon-video { fill: rgba(96, 96, 96, .95); } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video .rc-fc-icon-video-arrow { fill: #fff; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video #circle2 { fill: rgba(0,0,0,0); stroke: #fff; stroke-width: 40; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video #tri-video-icon .rc-fc-icon-video-arrow { filter: url(#shadow); } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video #square1 { rx: 10; ry: 10; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.center { top: 50%; left: 50%; width: 30%; transform: translate(-50%, -50%); -ms-transform: translate(-50%, -50%); -webkit-transform: translate(-50%, -50%); } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left { width: 12.5%; min-width: 40px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left.ie-fix, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right.ie-fix, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right.ie-fix, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left.ie-fix { height: 20%; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video:after { display: block; content: ""; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right { top: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left { left: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right { right: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left { bottom: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right { right: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left { left: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-left .rc-photo { width: 45%; float: left; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-left .rc-content { margin-left: 50%; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-right .rc-photo { width: 45%; float: right; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-right .rc-content { margin-right: 50%; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-display-url, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-provider { color: #c6c6c6; font-weight: normal; text-decoration: none; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-content { margin: 4px 1% 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-content div { padding: 5px 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item:hover .rc-content { bottom: 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-bp-cta { top: 5px; right: 5px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-ct-oo { top: 5px; right: 5px; }

Ads by Revcontent

This is The Best Place to Find a Boyfriend in Europe or America Safedate x .rc-w-94626.rc-p-pt, .rc-w-94626.rc-p-pt > div { padding: 0; margin: 0; position: relative; cursor: pointer; } .rc-w-94626.rc-p-pt > div { list-style-type: none; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item { position: relative; overflow: hidden; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item { display: block; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item-wrapper { position: relative; margin: 3px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-row > div { vertical-align: top; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-cta { text-decoration: none; display: block; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-cta:hover { text-decoration: none; display: block; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-cta:hover .rc-headline { text-decoration: underline; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo { width: 100%; height: 150px; background-position: center center; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; position: relative; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-container{ position: relative; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video { display: block !important; position: absolute; line-height: 0; border-width: 0px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video img { border-width: 0px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video { fill: rgba(96, 96, 96, .85); stroke: #fff; stroke-width: 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item-wrapper:hover .rc-fc-video .rc-fc-icon-video { fill: rgba(96, 96, 96, .95); } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video .rc-fc-icon-video-arrow { fill: #fff; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video #circle2 { fill: rgba(0,0,0,0); stroke: #fff; stroke-width: 40; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video #tri-video-icon .rc-fc-icon-video-arrow { filter: url(#shadow); } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video .rc-fc-icon-video #square1 { rx: 10; ry: 10; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.center { top: 50%; left: 50%; width: 30%; transform: translate(-50%, -50%); -ms-transform: translate(-50%, -50%); -webkit-transform: translate(-50%, -50%); } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left { width: 12.5%; min-width: 40px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left.ie-fix, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right.ie-fix, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right.ie-fix, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left.ie-fix { height: 20%; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video:after { display: block; content: ""; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right { top: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_left { left: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.top_right { right: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left { bottom: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_right { right: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-fc-video.bottom_left { left: 10px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-left .rc-photo { width: 45%; float: left; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-left .rc-content { margin-left: 50%; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-right .rc-photo { width: 45%; float: right; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-photo-right .rc-content { margin-right: 50%; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-display-url, .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-provider { color: #c6c6c6; font-weight: normal; text-decoration: none; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-content { margin: 4px 1% 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-content div { padding: 5px 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-item:hover .rc-content { bottom: 0; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-bp-cta { top: 5px; right: 5px; } .rc-w-94626.rc-p-pt .rc-ct-oo { top: 5px; right: 5px; }

Ads by Revcontent

Tuy nhiên, phép đo đạc mới sử dụng mô hình lượng giác đơn giản, cùng một kỹ thuật quan sát mới để đo những góc nhỏ bé vô cùng trên bầu trời.

Nhóm nghiên cứu tính tuổi của NGC 6397 là 13,4 tỷ năm.

Để có được khoảng cách chính xác đến NGC 6397, đội của Brown sử dụng một phương pháp thông minh được phát triển bởi các nhà thiên văn học Adam Riess, một người đoạt giải Nobel và Stefano Casertano của Đại học STScI và Đại học Johns Hopkins, cũng ở Baltimore để đo chính xác khoảng cách tới các ngôi sao pulsing được gọi là các biến sao Cepheid . Những ngôi sao pulsating này đóng vai trò như những dấu hiệu khoảng cách đáng tin cậy cho các nhà thiên văn học để tính toán tốc độ giãn nở chính xác của vũ trụ.