Khai thác than gây ô nhiễm và vi phạm an toàn hành lang đê điều

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:19:09

Hàng loạt các bãi than trái phép đã mọc lên ven các con sông khiến hàng trăm hộ dân sống trong ô nhiễm và lo sợ.

Chia sẻ Facebook