Kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

Chia sẻ Facebook
23/03/2016 15:25:22

- Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh đã tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 tại 02 khu vực: miền Bắc tại thành phố Hà Nội và miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức thi từ ngày 16-01-2016 đến ngày 17-01-2016 (có danh sách đính kèm).

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015 nhận đơn phúc khảo bài thi kể từ ngày 23-3-2016 đến hết ngày 12-4-2016.

Đơn phúc khảo của thí sinh nêu rõ thông tin: Họ tên thí sinh, giới tính, quê quán, năm sinh, số báo danh, đăng ký dự thi khu vực nào, phúc khảo môn thi nào, kết quả điểm thi hiện tại của môn thi đó.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 theo địa chỉ: Đồng chí Trương Thị Minh Nguyện - Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Hải quan - Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu Đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Lệ phí chấm phúc khảo đối với các môn thi của thí sinh là: 100.000đ/môn thi. Thí sinh nộp lệ phí trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung – Phòng Tài vụ quản trị - Văn phòng Tổng cục - Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu Đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0983205110.

Hội đồng thi không giải quyết các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn kể trên (tính theo dấu của bưu điện đến Tổng cục Hải quan) và đơn của các thí sinh không nộp lệ phí chấm phúc khảo.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 thông báo để các thí sinh biết.

Chia sẻ Facebook
loading...