Kết nối Galaxy Tabpro S với Galaxy S7, thật đơn giản!

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 04:48:58

Samsung cho phép chiếc máy tính bảng Galaxy Tabpro S chạy trên hệ điều hành Windows 10 tích hợp được với thế hệ điện thoại Galaxy S của hãng.  

Kết nối Galaxy Tabpro S với Galaxy S7, thật đơn giản!

Samsung cho phép chiếc máy tính bảng Galaxy Tabpro S chạy trên hệ điều hành Windows 10 tích hợp được với thế hệ điện thoại Galaxy S của hãng.  

Chia sẻ Facebook