iPhone 12 có tới 3 "ông lớn" phục vụ camera

Chia sẻ Facebook
22/05/2020 11:28:07

Apple đã hợp tác với 3 công ty để sản xuất và cung cấp module camera cho dòng iPhone 12 sắp ra mắt.

Chia sẻ Facebook