IDJ: Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã thoái hết 6.5 triệu cp

26/09/2018 11:49:37

CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã bán 6.5 triệu cp và không còn là cổ đông của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ). Thời gian diễn ra giao dịch từ 08/08/2018 - 05/09/2018.

IDJ: Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã thoái hết 6.5 triệu cp

Về mặt kinh doanh, nửa đầu năm 2018, IDJ đạt doanh thu thuần hơn 77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.78 tỷ đồng; lần lượt giảm 47% và 54% so với cùng kỳ 2017.

Trong năm qua, cổ phiếu IDJ có khối lượng giao dịch bình quân 16,630 cp/ngày, tuy nhiên thanh khoản quý gần nhất èo uột ở mức giao dịch bình quân 2,394 cp/ngày. Cổ phiếu IDJ kết phiên chiều 13/09/2018 tại giá 2,400 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu IDJ từ 01/01/2018. Nguồn: VietstockFinance

Thông tin chi tiết:


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,522,400 CP (tỷ lệ 20.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Thị Quy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoài Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoàng Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 197,700 CP (tỷ lệ 0.61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,522,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6,522,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/08/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2018.

Nguyên Ngọc

loading...