Huawei không muốn người dùng Trung Quốc mua sản phẩm của mình chỉ vì yêu nước

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:32:17

Hãng smartphone lớn nhất thế giới cho rằng họ sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu người dùng Trung Quốc chỉ mua sản phẩm của họ vì yêu nước.

Chia sẻ Facebook