Huawei Enjoy 9S sẽ có thêm phiên bản RAM 6 GB và ROM 128 GB

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:41:59

Tại Trung Quốc, Huawei Enjoy 9S hiện có các phiên bản bộ nhớ: RAM 4 GB ROM 64 GB/ 128 GB, hoặc RAM 6 GB ROM 64 GB. Dự kiến trong thời gian tới Enjoy 9S sẽ có thêm phiên bản RAM 6 GB ROM 128 GB.

Chia sẻ Facebook