Hơn 100 giáo viên Sóc Sơn bị chấm dứt hợp đồng

Chia sẻ Facebook
06/11/2019 23:43:26

UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên hợp đồng của huyện.

Hơn 100 giáo viên Sóc Sơn bị chấm dứt hợp đồng

Chia sẻ Facebook