Hội Nông dân Việt Nam có tân Chủ tịch

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 02:38:28

Ông Lại Xuân Môn, sinh năm 1963, quê Nam Định, trở thành tân Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Lại Xuân Môn được bầu là Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam. Ảnh: Dân Việt


Ngày 22/4, tại Hà Nội, Hội nghị BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 (khóa VI) được tổ chức nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (2013-2018).


Với 100% phiếu bầu, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018 .


Trước đó, Hội nghị đã nghe thông báo của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018, thôi giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam để nghỉ hưu từ ngày 1/10.

Trước khi được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Lại Xuân Môn là Phó Chủ tịch thường trực Nông dân Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 12, ông Lại Xuân Môn được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.


Đức An

Chia sẻ Facebook
loading...