Hội nghị thượng đỉnh về mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump đưa Facebook, Twitter vào tầm ngắm

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 08:04:51

Tổng thống Trump tiếp tục đưa mạng xã hội Facebook và Twitter vào tầm ngắm

Chia sẻ Facebook