hội nghị NHNN

Chia sẻ Facebook
25/03/2016 12:16:59

 Ngày 24.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo NHNN, về kết quả sau gần 2 năm triển khai chương trình cho vay thí điểm đối với mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với lãi suất cho vay chương trình thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 1-1,5%/năm, mức cho vay lên đến 90% giá trị của phương án, dự án vay vốn, ngân hàng có thể xem xét cho vay các thành viên tham gia liên kết không có bảo đảm bằng tài sản nếu kiểm soát được dòng tiền của chuỗi liên kết...


Thống đốc NHNN - Nguyễn Văn Bình chỉ đạo Hội nghị

Căn cứ đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố, liên Bộ (NHNN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã lựa chọn 28 doanh nghiệp trên toàn quốc thực hiện 31 dự án tại 22 tỉnh, thành phố tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao. 8 ngân hàng thương mại đã cam kết tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp đầu mối liên kết, ứng dụng công nghệ cao với số tiền 5.627 tỉ đồng.

NHNN cho biết sau gần 2 năm triển khai các ngân hàng đã giải ngân cho dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương với số tiền 6.937 tỉ đồng, vượt số tiền cam kết ban đầu. Trong quá trình triển khai nhiều doanh nghiệp đã  được NHNN chấp thuận tăng số vốn vay để mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình  cho vay thì điểm cũng bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc cần được nghiên cứu, rút kinh nghiệm và tiếp tục được hoàn thiện cả về chính sách và chỉ đạo thực hiện, như một số dự án được lựa chọn nhưng do nhiều lý do khác nhau đã không triển khai được như cam kết ban đầu; Một số mô hình liên kết còn mang tính hình thức và chưa có những chế tài cần thiết để bắt buộc đối với các bên phá vỡ cam kết...

Chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả mà chương trình đã đạt được, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai chương trình của Ngân hàng Nhà nước với các Bộ, Ngành, UBND các địa phương và sự nỗ lực của các doanh nghiệp và các ngân hàng cho vay. Thống đốc chỉ rõ, những kết quả mà chương trình cho vay thí điểm mang lại là hết sức phong phú và có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trong tình hình hiện nay. Đây cũng là những kinh nghiệm quý báu cho các cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu và vận dụng trong quá trình triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.

Trong bối cảnh Việt Nam mở cửa và tích cực hội nhập với khu vực và thế giới thì sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị và ứng dụng công nghệ cao đối với sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu và chương trình cho vay thí điểm là bước đi tiên phong trong việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Chia sẻ Facebook
loading...