Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn: Tinh thần tình nguyện lan tỏa đến mọi thanh niên

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:47:53

Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện chuyên đã được thành lập, đặc biệt là các đội hình tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình nguyện khắc phục môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân...

Chia sẻ Facebook