Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 51

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:30:49

Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 51

Chia sẻ Facebook