Học Và Hành Phải Đi Đôi Với Nhau

Chia sẻ Facebook
09/05/2016 16:32:16

Cho nên quý vị phải “học văn”, mới biết được khi nào “thuận” cha mẹ là đúng, chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm, để cha mẹ thấy rằng quý vị rất biết chuyện; khi phương pháp của cha mẹ không thỏa đáng, chúng ta phải theo tình thế mà làm. Đương nhiên cũng…


Cho nên quý vị phải “học văn”, mới biết được khi nào “thuận” cha mẹ là đúng, chúng ta phải toàn tâm toàn ý làm, để cha mẹ thấy rằng quý vị rất biết chuyện; khi phương pháp của cha mẹ không thỏa đáng, chúng ta phải theo tình thế mà làm. Đương nhiên cũng không nên lập tức chống đối lại, có thể dùng chiến thuật từ tốn, đợi cha mẹ tỉnh táo, lúc này chúng ta phải nhanh chóng “cha mẹ lỗi khuyên sửa đổi, mặt tươi vui, lời êm dịu”. Cho nên “thuận” cha mẹ, tuyệt đối không phải cha mẹ nói gì làm đó. Nhưng bởi họ không tiếp tục học, không tiếp tục nghe những thiện tri thức giảng dạy, nên họ có thể sẽ “ Chỉ thực hành, không học tiếp. Tự tin mình, thì không hiểu. ”. Cho nên học vấn phải thực hành cộng thêm học văn, hiểu và hành tương ưng. Bởi vì quý vị làm càng thấu triệt càng giúp quý vị hiểu rõ, quý vị lý giải càng sâu thì hành càng đúng chổ. Hơn nữa hiểu và hành, hành này là đầu mối then chốt, khi quý vị có lực hành, quý vị mới có chổ thông hiểu.

Cho nên học một điều thì phải làm một điều. Các vị! nếu quý vị không tin, quý vị lấy một quyển Đệ Tử Quy, quý vị chọn 10 câu, quý vị nói trong nữa năm tôi sẽ làm được 10 câu này, khi quý vị thật sự làm được 10 câu này trong vòng nữa năm, bổng nhiên quý vị cảm thấy rằng những câu khác mình cũng làm được. Bởi vì thực hành sẽ khai mở tánh giác ngộ cho quý vị.


Khi tôi học đến “hoãn yết liêm, vật hữu thanh”, ngay cả khi làm một chút động tác cũng hiểu được cảm thọ của người khác, khi quý vị làm triệt để, thì trong động tác này hóa thành chuyên tâm của quý vị. Khi lúc nào quý vị cũng lo cho người khác, thì quý vị từ làm một câu Đệ Tử Quy biến thành làm mấy câu? Quý vị có thể đột nhiên thể hội được rất nhiều câu. “ Người đang bận, đừng quấy nhiễu. Người không yên, không làm phiền. ”, bởi vì quý vị thật sự làm được một câu này, tâm cung kính của quý vị, tâm chu đáo của quý vị, tâm cảm thông của quý vị đã được nâng cao. Cho nên phải thành thật! Quý vị không nên vừa bắt đầu là nói: nhiều câu như vậy tôi thật sự không làm hết! Chỉ cần quý vị lãnh hội một câu, rồi lập tức lực hành, lực hành mới khiến cho chúng ta pháp hỷ sung mãn. Cho nên hiểu và hành phải tương ưng. Chúng ta xem câu tiếp theo:
Đọc thư pháp, hữu tam đáo, tâm nhãn khẩu, tín giai yếu, phương độc thử, vật mộ bỉ, thử vị chung, bỉ vật khởi, khoan vi hạn, khẩn dụng công, công phu đáo, trệ tắc thông, tâm hữu nghi, tùy trát ký, tựu nhân vấn, cầu xác nghĩa.


Khi đọc sách, phải tập trung. Tâm mắt miệng, tín quan trọng.

Câu văn này rất quan trọng, khi đọc kinh sách bắt buộc phải chuyên chú, chuyên tâm được mới có thu hoạch. Cho nên tiết thứ nhất chúng tôi dạy cho những đứa trẻ sẽ rất thận trọng, trước phải yêu cầu chúng nó, trước khi đọc kinh phải ngồi đúng tướng ngồi, sách phải đặt cho ngay ngắn. Khi nó dùng tâm cung kính đọc, vừa bắt đầu là thái độ như vậy, tập thành sau này suốt đời nó không thay đổi. Nếu như lần đầu tiên lên lớp mà ngồi ngã nghiêng ngã ngửa, khi ngồi cặp mắt liếc bên này ngó bên kia, như vậy thì rất khó đạt được lợi ích chân thật.

Chúng tôi nói với những đứa nhỏ, bảo chúng nó quyển Đệ Tử Quy này từ đâu mà có, tôi nói với nó rằng: quyển sách này là y cứ lời dạy của Khổng Tử mà biên ra. Vả lại Lý Dục Tú, Lý Phu Tử triều đại nhà Thanh dùng tâm rất lớn, từ trong kinh nghiệm cuộc sống đem nó chỉnh sửa lại, cho nên này có được quyển sách là không dễ. Ngoài sự giúp đở của những người xưa, còn có cô Dương Thục Phân tự tay viết ra, quý vị xem cô viết rất ngay ngắn. Nếu chúng ta không cố gắng học, thì sẽ có lỗi với những bậc tiền bối này.

Ngoài cô Dương Thục Phân tự tay viết ra, còn phải từ nơi rất xa vận chuyển đến nữa, mới giao đến trong tay của chúng ta, nên chúng ta phải cố gắng trân quý nó. Cho nên lần nọ, có một em nhỏ làm rơi quyển sách của một đứa bạn khác, em nhỏ này nhặt sách lên nhanh chóng phủi phủi. Đây gọi là ấn tượng ban đầu là đẹp, nếu khi quý vị tặng sách cho nó, nói: quyển sách này là miễn phí. Quý vị còn cầm sách ném cho nó, vậy thì con của quý vị có tôn trọng quyển sách này không? Không thể. Cho nên chúng ta phải hướng dẫn mọi mặt, lấy mình làm gương mọi mặt.

Nguồn: Đệ tử quy – Hạnh phúc nhân sinh

Chia sẻ Facebook
loading...