Học thạc sĩ Quản lý kinh tế ở Đại học Trưng Vương dễ như... ăn kẹo

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:40:35

Không cần học bổ sung kiến thức, tốt nghiệp ngành nào cũng có thể học thạc sĩ Quản lý kinh tế, đã nộp hồ sơ 100% đỗ cao học Đại học Trưng Vương.

Chia sẻ Facebook