Học sinh Hà Nội đi học sớm nhất từ ngày 1/8

Chia sẻ Facebook
24/07/2019 23:31:03

Học sinh toàn thành phố tham dự khai giảng vào ngày 5/9, riêng thời điểm trở lại lớp có thể sớm hơn một tháng.

Học sinh Hà Nội đi học sớm nhất từ ngày 1/8 Theo VnExpress


Theo kế hoạch năm học 2019-2020 do UBND Hà Nội ban hành hôm 23/7, ngày đi học của tất cả cấp, ngành học sớm nhất là 1/8, muộn nhất là 23/8. Ngày khai giảng được thống nhất trên toàn thành phố là 5/9.

Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi học kỳ đối với từng cấp học cụ thể như sau:

UBND Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, ngành học thực hiện nghiêm kế hoạch này, đồng thời đề xuất UBND thành phố quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và các trường học để chỉ đạo không tổ chức dạy học trước 1/8.

Theo VnExpress

Vui lòng chọn cách thức bình luận

Chia sẻ Facebook
loading...