Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Chia sẻ Facebook
26/03/2020 09:18:04

Tại buổi làm việc giữa Chính phủ với T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, báo cáo với Thủ tướng kết quả đã làm được và mong muốn Chính phủ quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Chia sẻ Facebook