Hình ảnh đi chơi chung hiếm hoi của hai gia đình Hoàng tử Anh

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:51:37

Hai Công nương Anh Kate và Meghan đã dẫn các con đến xem hai Hoàng tử William và Harry tham gia một trận đấu polo từ thiện hôm 10-7.

Chia sẻ Facebook