Hãy trao những điều tốt đẹp, thiện niệm sẽ nở hoa thơm

Chia sẻ Facebook
07/11/2019 10:45:20

Tiết trời chuyển sang mùa lạnh Trong sương tĩnh lại tọa thiền Bộn bề gác qua bên cạnh Tìm về một góc bình yên

Nam Minh | ĐKN một giờ trước


Một đời mưu sinh xuôi ngược
Niềm vui giấc ngủ chẳng tròn
Nhân gian vì điều gì đến
Nhọc nhằn thân xác héo hon?

Ảnh minh họa: Tranh chân – thiện – nhẫn.


Hãy trao những điều tốt đẹp
Thiện niệm sẽ nở hoa thơm
Khi không để tâm được mất
Lòng không nặng những vui buồn


Kim Thoa


Clip ý nghĩa:

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

Chia sẻ Facebook