Hành trình trốn chạy của hai kẻ vượt ngục ở Bình Thuận

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:26:06

Cưa song sắt thoát khỏi trại giam, Huy "Nấm Độc" và bạn tù cùng phòng bắt taxi vào TP HCM ăn nhậu rồi chia tay mỗi người một hướng.

Chia sẻ Facebook