Hành, tỏi Lý Sơn được giá

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 08:04:25

Vụ này, mặc dù thiếu nước tưới nhưng bà con nông dân huyện đảo Lý Sơn , tỉnh Quảng Ngãi vẫn đầu tư trồng hành, tỏi.

Chia sẻ Facebook