Hàng nghìn giáo dân di quan cố Tổng giám mục hơn một km

17/03/2018 12:54:57

Với niềm tôn kính, giáo dân TP HCM cầm nến phục sinh, hát các bài thánh ca Lễ cầu hồn trong lễ di quan cố Tổng giám mục về nơi an táng.