Hàng loạt tỉnh miền Trung xin chuyển đất rừng làm dự án

Chia sẻ Facebook
20/11/2020 10:40:34

3 tỉnh miền Trung gồm Ninh Bình, Quảng Nam, Bình Thuận đồng loạt có tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ Facebook