Hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam, gây thất thoát lớn

Chia sẻ Facebook
30/09/2019 21:03:12

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, gây thất thoát nhiều tài sản nhà nước.

Chia sẻ Facebook