Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch tăng, thu thuế giảm

Chia sẻ Facebook
25/03/2016 12:38:18

- Đến trung tuần tháng 3, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 7.949 tỷ đồng, đạt 16,36% chỉ tiêu, giảm 3,39% so với số thu cùng kỳ năm 2015.


Đáng chú ý, theo Cục Hải quan Hải Phòng, từ đầu năm đến 15-3, Cục làm thủ tục cho 11.446 doanh nghiệp, với tổng số 288.202 tờ khai, tổng kim ngạch XNK tại Cục Hải quan Hải Phòng đạt 14,31 tỷ USD (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 5,77 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,54 tỷ USD), tăng 32,99% so với cùng kỳ năm 2015.


Tổng số phương tiện tầu thuỷ xuất nhập cảnh tại Hải quan Hải Phòng là 1.959 lượt, trong đó phương tiện tầu thủy xuất cảnh là 1.004 lượt, phương tiện tầu thủy nhập cảnh là 955 lượt, giảm 5,41% so với cùng kỳ năm 2015.


Năm 2016, Cục Hải quan Hải Phòng được giao dự toán thu 48.590 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2016, Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động XNK nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan để chống thất thu ngân sách, nhất là thực hiện hiệu quả việc thu đòi nợ thuế, không để phát sinh nợ mới.


Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu các Chi cục Hải quan tăng cường kiểm tra các mặt hàng dễ nhầm lẫn (tên hàng, mã số…) dẫn đến chênh lệch thuế theo Danh mục quản lý rủi ro về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế, không để xảy ra tình trạng một mặt hàng có nhiều mã số…

Chia sẻ Facebook
loading...