Hai mức tốc độ của hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:30:08

Tại Trung Quốc, đường sắt tốc độ 350 km/h phục vụ những nơi đông dân và phát triển, đường 250 km/h được xây ở những nơi có ít nhu cầu hơn.

Chia sẻ Facebook