Hai lần tìm tới võ đường, võ sư Flores chưa thể đấu với Từ Hiểu Đông

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:16:55

 Dù hai lần tìm tới võ đường của Từ Hiểu Đông nhưng võ sư Pierre Francois Flores vẫn chưa gặp được võ sĩ MMA Trung Quốc.

Chia sẻ Facebook