Hai lần tìm tới võ đường kickboxing, võ sư Flores chưa thể đấu với Từ Hiểu Đông

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:33:27

Võ sư Vịnh Xuân người Canada đã đến Bắc Kinh trong 2 ngày liên tiếp  để tìm gặp võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông.

Chia sẻ Facebook