Hải Dương: 185 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chia sẻ Facebook
28/09/2019 09:44:42

Đến nay, Hải Dương đã có 185/220 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 84,1%.

Người dân hăng say tham gia sản xuất góp phần xây dựng NTM

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào ngày 26/9, 9 tháng đầu năm sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ cơ bản được duy trì ổn định, có mức tăng khá; lĩnh vực văn hoá xã hội đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 12.390 tỷ đồng, bằng 66,9% kế hoạch năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và triển khai. Đến nay, toàn tỉnh có 185/220 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 84,1%.

Các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Nam Sách, Bình Giang đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM. Và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cho biết: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019.

Đồng thời, cần kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm việc cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện việc sắp xếp chia tách, sáp nhập thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh… Về nội dung báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo…

Theo HƯNG GIANG/Nongnghiep.vn

Chia sẻ Facebook
loading...