Hai công ty nước ngoài mất hơn 230.000 USD vì email giả

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:22:32

Hacker giả email đối tác của 2 công ty ở Mỹ và Campuchia, đề nghị chuyển tiền hàng vào tài khoản của vợ chồng Nở tại TP HCM.

Chia sẻ Facebook