Hai bệnh nhân người Anh điều trị ở Đà Nẵng âm tính với COVID-19

Chia sẻ Facebook
13/03/2020 12:23:24

Kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân thứ 22, 23 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã cho kết quả âm tính.

Ngày 13/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng có thông báo về kết quả xét nghiệm đối với các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2: N.T.T.N (bệnh nhân thứ 35) và 2 bệnh nhân quốc tịch Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) sau khi điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Tình trạng 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nêu trên như sau:

- Bệnh nhân số 22, quốc tịch Anh: Bệnh nhân đang theo dõi bệnh tăng huyết áp, hiện tại huyết áp bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 8/3 đến 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 âm tính với SARS-CoV-2, đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

- Bệnh nhân số 23, quốc tịch Anh: Bệnh nhân không có bệnh cảnh nền, hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 8/3 đến 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 âm tính với SARS-CoV-2, đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

- Bệnh nhân số 35: Hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 10/3 đến 12/3 bình thường. Đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Chia sẻ Facebook
loading...