Hà Nội xem xét liên doanh thành lập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cơ sở 2

Chia sẻ Facebook
26/02/2019 11:22:38

UBND TP. Hà Nội đang xem xét Đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vào mục đích liên doanh thành lập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cơ sở 2 và yêu cầu sau khi Đề án được phê duyệt, việc tổ chức lựa chọn đối tác liên doanh đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

Ảnh minh họa


Thành phố cũng yêu cầu đơn vị này làm rõ chủ trương phát triển Bệnh viện công lập, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; làm rõ hơn nữa mục tiêu Đề án là góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và tìm kiếm nhà đầu tư có chuyên môn, có năng lực tài chính , thiết bị máy móc đáp ứng tiêu chuẩn khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân Thủ đô với địa điểm dự kiến xây dựng bệnh viện là phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu liên Sở Y tế - Tài chính Hà Nội sẽ phải hoàn thiện Tờ trình, báo cáo UBND TP. Hà Nội về Đề án này và dự thảo văn bản báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố, làm cơ sở để xem xét phê duyệt Đề án theo đúng quy định hiện hành.

Thành phố yêu cầu, sau khi Đề án được phê duyệt, việc tổ chức lựa chọn đối tác liên doanh đám bảo công khai, minh bạch theo quy định.

Chia sẻ Facebook
loading...